Democrashock

CO-DESIGN x YOUNGREBELS

EEN BRUG SLAAN TUSSEN JONGEREN EN POLITIEK
Om de overheid en de jongeren dichter bij elkaar te brengen heeft YoungRebels (bekend van Lijst 0) online debatten georganiseerd tussen jongeren van 15 tot 17 jaar over sociale onderwerpen, die hen bezig houden. Alles wat is besproken tijdens deze online debatten is gepubliceerd in een Democrashock magazine voor politici en beleidsmakers. Voor dit project was ik verantwoordelijk voor de vormgeving van de website, de online chatomgeving van de debatten en het complete magazine, dat onder andere is aangeboden aan Diederik Samson.